Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Obec Postřelmůvek dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt uhradit v úřední dny hotovostí na pokladně obecního úřadu nebo je poukázat na níže uvedený bankovní účet.

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit na pokladně obecního úřadu v úředních dnech.

 

Bezhotovostní platby

 • Bankovní spojení:                         Česká spořitelna, a.s.
 • Číslo účtu:                                    1905642379/0800
 • Variabilní  symbol:                       Číslo popisné plátce
 • Spec. symbol dle druhu platby:   1340   poplatek odpady
                                                       1341   poplatek pes
                                                       2131   poplatek pronájem obecního pozemku

                                                             2321 poplatek za stočné

Poplatky: 

 • Poplatek za stočné                   1685,- Kč/osobu a 1 rok /2019


        Poplatek stanoven na ZO dne 10. 04. 2019, usnesením č. 5/10/4/2019.    

        Splatnost poplatku do 30.9.

 

 • Poplatek za psa                      100,- Kč / 1 rok

                                                        (za každého dalšího  300,- Kč / 1 rok)

        Poplatek stanoven dle OZV č. 1/2010.

        Splatnost poplatku do 31.8.

 

 • Poplatek za odpady                200,- Kč/ 1 osoba / 1 rok

        Poplatek stanoven dle OZV č. 1/2015.

        Splatnost poplatku do 31.8.

 

 • Poplatek za pronájem  pozemku         Cena dle uzavřené smlouvy

 

 • Poplatek za pronájem  veřejného   prostranství 

        Poplatky stanoveny dle OZV č. 2/2010.

        Poplatek lze platit na pokladně OÚ Postřelmůvek.

 

 • Hlášení v místním rozhlase      20,- Kč / 1 hlášení
      

        Poplatek lze zaplatit v pokladně OÚ Postřelmůvek.

 

 • Kopírování   -  černobíle   A4      1,- Kč / 1 strana   
                       -  barevně    A4    15,- Kč / 1 strana