Obec Postřelmůvek
Postřelmůvek

Zápis dětí do MŠ

 

      

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POSTŘELMŮVEK NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 proběhne v termínu od 2. – 16. 5. 2021.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. osobně v úterý 11. 5. 2021 od 10.00 – 11.00 a 12.30 – 14.00 hodin do MŠ  
  2. do datové schránky 
  3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce. Bez elektronického podpisu je nutné, aby žádost  zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží, 
  4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠŽádost ke stažení na www.postrelmuvek.cz v sekci Mateřská škola - Formuláře
  • Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Potvrzení je ke stažení v sekci Formuláře.

  • Rodný list dítěte -  při zaslání emailem, DS či poštou zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte
  • Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

................................................................................................................................

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Postřelmůvek ve školním roce 2021/2022

 

Ředitelka školy rozhoduje o přijetí popřípadě nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
ve správním řízení a postupuje přitom podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – dále jen školský zákon, v platném znění a podle následujících kritérií.

I.

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku 3-6 let, nejdříve však pro děti od 2 let, tj. děti narozené do 31. 8. 2019. Zápis proběhne v úterý 11. 5. 2021.

II.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou 5 let věku.

III.

Pokud nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí
do mateřské školy ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována
vždy ke stavu k 1. září školního roku, pro který je dítě přijímáno.

Kritérium

BODY

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt v obci

10

Trvalý pobyt mimo obec

0

Věk dítěte

2 roky

0

3 roky

5

4 roky

10

5 let (děti po odkladu šk. docházky)

12

 

 

IV.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) se přijímá podle data narození. V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný,
na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění
k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

** Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.

V.

Rodič zároveň s žádostí o přijetí do MŠ předloží vyjádření dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte včetně potvrzení o povinném očkování dítěte, rodný list dítěte a doklad potvrzující trvalé bydliště dítěte (občanský průkaz rodiče). Pokud má rodič trvalé bydliště mimo území obce Postřelmůvek a dítě má trvalé bydliště v obci Postřelmůvek, je potřeba jinou formou doložit trvalé bydliště dítěte.

 

VI.

 

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na veřejně přístupném místě, tj. na vstupních dveřích mateřské školy a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů.

 

VII.

 

Nově přijaté děti nastupují do MŠ zpravidla začátkem nového školního roku, dítě může
z různých důvodů nastoupit do MŠ i později, např.: prodloužená dovolená, dlouhodobější nemoc, rekonvalescence. K tomu je nutná náležitá omluva nepřítomnosti dítěte zákonným zástupcem. V opačném případě by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání. Zákonný zástupce se tím ale nezprošťuje povinnosti hradit úplatu za předškolní vzdělávání ve stanovené základní částce „školného", to znamená, že úplata se nesnižuje (viz Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ Postřelmůvek).

 

 

Obec

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 1. 2022
mírné sněžení 0 °C -6 °C
neděle 23. 1. mírné sněžení 1/-4 °C
pondělí 24. 1. oblačno 0/-6 °C
úterý 25. 1. mírné sněžení 2/-2 °C

Partneři