Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Postřelmůvek

2.

Důvod a způsob založení

 

Obec Postřelmůvek vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.

Organizační struktura

 
Samospráva

Zastupitelstvo - 7 členů
 
Státní správa

Bc. Stanislav Sitta - starosta - uvolněný
 
Ing. Radek Červený - místostarosta - neuvolněný

Zdeněk Soják - člen a předseda kontrolního výboru
 
Ing. Jiří Hányš - člen a předseda finančního výboru
 
Petra Šebestová - účetní, referent, ohlašovna
 

 

4. Kontaktní spojení

 
Obecní úřad Postřelmůvek    
Postřelmůvek 73, 789 01  Zábřeh    
IČ: 006 35 961    
DIČ: není plátce DPH    
Telefon: 583 412 250    
Starosta: 721 614 243    
E-mail: ou.postrelmuvek@c-box.cz
Web: www.postrelmuvek.zabrezsko.cz
Datová schránka: errasez
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1905642379/0800
   

  

5. Úřední hodiny

Pondělí 7:30 - 11:15 11:45 - 19:00  
Úterý 7:30 - 11:15 11:45 - 15:00    
Středa 7:30 - 11:15 11:45 - 19:00  
Čtvrtek 7:30 - 11:15 11:45 - 15:00  
Pátek 7:30 - 11:30    

 

6. Dokumenty

 

 

6.1 Seznam dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

 

6.2 Rozpočet

 

   
 
Rozpočet na rok 2013 příjmy
výdaje
Rozpočet na rok 2012 příjmy
výdaje

 

Rozpočet na rok 2011 příjmy
výdaje
Rozpočet na rok 2010 příjmy
výdaje
Rozpočet na rok 2009 příjmy
výdaje
Rozpočet na rok 2008 příjmy
výdaje
Rozpočet na rok 2007 příjmy
výdaje
Rozpočet na rok 2006 příjmy
výdaje

 

 

Žádosti o informace

Žádosti o informace

 

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

 

Opravné prostředky

Opravné prostředky

 

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Postřelmůvek
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2010

- Odhlášení psa z evidence

 

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Postřelmůvek

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Postřelmůvek vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Postřelmůvek poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005