Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Postřelmůvek

2.

Důvod a způsob založení

 

Obec Postřelmůvek vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.

Organizační struktura

 
Samospráva

Zastupitelstvo - 7 členů
 
Státní správa

Bc. Stanislav Sitta - starosta - uvolněný
 
Ing. Radek Červený - místostarosta - neuvolněný

Zdeněk Soják - člen a předseda kontrolního výboru
 
Ing. Jiří Hányš - člen a předseda finančního výboru
 
Petra Šebestová - účetní, referent, ohlašovna
 

 

4. Kontaktní spojení

 
Obecní úřad Postřelmůvek    
Postřelmůvek 73, 789 01  Zábřeh    
IČ: 006 35 961    
DIČ: není plátce DPH    
Telefon: 583 412 250    
Starosta: 721 614 243    
E-mail: ou.postrelmuvek@c-box.cz
Web: www.postrelmuvek.cz
Datová schránka: errasez
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1905642379/0800
   

  

5. Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 11:15 11:45 - 18:00  
Úterý 7:00 - 11:15 11:45 - 15:00    
Středa 7:00 - 11:15 11:45 - 18:00  
Čtvrtek 7:00 - 11:15 11:45 - 14:30  
Pátek 7:00 - 11:30    

 

6. Dokumenty

 

 

6.1 Seznam dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

 

6.2 Rozpočet

 

Rozpočet na rok 2020.

 

Žádosti o informace

Žádosti o informace

 

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

 

Opravné prostředky

Opravné prostředky

 

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Postřelmůvek:


- Oznamovací povinnost ke kácení dřevin rostoucích mimo les, viz  Obecní úřad/formuláře ke stažení

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV č. 1/2010, viz  Obecní úřad/formuláře ke stažení
 

 

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Postřelmůvek

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Postřelmůvek vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Postřelmůvek poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.