Navigace

Obsah

 

MŠ

 

Mateřská škola Postřelmůvek, okres Šumperk,
příspěvková organizace

 

IČ:  709 85 499

ID datové schránky: 5vhmgnd

 

Adresa:
Postřelmůvek 73
789 01 Zábřeh

 

Kontakt:
mob.: 607 173 393 - ředitelka

mob.: 608 860 438 - třída
e-mail: mspostrelmuvek@gmail.com

 


Školní rok 2019/2020

Provozní doba:

od 06:30 hodin - do 15:30 hodinZaměstnanci:

 

Dana Zlámalová ředitelka MŠ

 

Marie Hubáčkováučitelka MŠ

 

Petra Reinerová - učitelka MŠ

 

Jana Jílková školní asistentka

 

Ivana Kretschmerová- školnice, pracovnice provozu

 


 

Projekt Šablony II. pro MŠ Postřelmůvek

zde ke stažení

 

Volná místa k předškolnímu vzdělávání

zde ke stažení

 

 

Školní řád MŠ Postřelmůvek

zde ke stažení

 

Hračky

Ví to každý kluk i holka,
že v Postřelmůvku stojí školka.
A ta školka kouzelná je,
každý si tu moc rád hraje.
Ať se co chce semele,
na všechno jdeme vesele.
Pojď si s námi hrát,
buď náš nový kamarád
.

 
 
Kapacita  školy:                                                          
Mateřská škola       25 dětí                        
                            
 
 
Úplata za pobyt v MŠ Postřelmůvek 2019/2020:

Školné:      250,- Kč/měsíc

 
 
Zařazování dětí do tříd probíhá po celý školní rok tak, jak je stanoveno v  Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ, které vydává ředitelka školy ve správním řízení. Na škole je vyhlášen termín zápisu. Během dne otevřených dveří si mohou rodiče s  dětmi prohlédnout vybavení  mateřské školy a práce dětí.
MŠ Postřelmůvek má jednu třídu věkově smíšenou (od 2 - 7let). Kapacita mateřské školy je celkem 25 dětí.
Školní vzdělávací program byl doplněn a dopracován do Třídních vzdělávacích programů.
Každá činnost dětí v MŠ je směřována tak, aby pobyt dětí v mateřské škole byl plný pohody, bez stresu.
 
 
Materiálně - technické podmínky školy:
 
Celá školní budova , ve které je umístěna MŠ a ŠJ je v dobrém technickém stavu. K budově školy patří rozlehlá zahrada se  dvěma zahradními domky, pískovištěm, travnatým hřištěm a různými zařízeními pro pohybové aktivity dětí MŠ.
 
Škola je dostatečně vybavena školními i učebními pomůckami pro výuku v MŠ. Herna MŠ je velmi dobře vybavena různými hrami, tělovýchovným náčiním. Herna je rozvržena tak , aby děti mohly dělat odděleně rozličné činnosti. Výrazně se  odlišuje prostor pro hraní a hry s prostorem ložnice MŠ. Ložnice MŠ  slouží k  odpočinku či spánku dětí po ranním programu MŠ. V ní je umístěn koutek her a malé knihovničky pro větší děti, které neleží na lůžku. Odpočinkový areál, zahrada, hřiště kolem školy slouží dětem MŠ při pobytu venku při ranním zaměstnání nebo odpoledne po odpočinku.