Navigace

Obsah

19. 5. 2020

 

Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

zde ke stažení: přijaté děti 2020-21

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8. 5. 2020

Podmínky při otevření MŠ od 25. 5. 2020

 

       Provoz mateřské školy

 

       Epidemiologická opatření

 

       Příchod do mateřské školy

 

       Hygienická opatření

 

      Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

    Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se:

Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 

 

 čestné prohlášení ke stažení zde: příloha čestné prohlášení

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 5. 2020

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin

Vážení rodiče, 

v době hlavních prázdnin bude MŠ uzavřena od 13.7. - 31. 8. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 4. 2020

 

!!!! INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Z důvodu nařízení MŠMT se mění podmínky zápisu:

 

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí.    

Uskuteční se v  období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Přihlášku si můžete stáhnout zde :žádost o přijetí do MŠ 2020 (1).docx (14.06 kB) a doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy,

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

 3. poštou,

 4. osobní podání - je možné  ve středu 6. 5. 2020 v době od 9 – 11.00 hod nebo po předchozí telefonické domluvě

 

Kritéria pro přijetí zůstavají stejná.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

 3. rodný list dítěte - kopie, scan

 4. občanský průkaz zákonného zástupce - kopie, scan z obou stran

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let

 

Na kontakt uvedený (e-mail, telefon) na žádosti Vám bude zasláno registrační číslo, pod kterým bude přihláška registrována.

Výsledky zápisu budou vyvěšeny na vchodových dveřích školy a web stránkách ve středu
20.5.2020 po dobu 14 dnů.
Doručení nepřijatých žádostí bude probíhat poštou nebo datovou schránkou po
vyvěšení přijatých žádostí.
V případě nejasností či dotazů mě neváhejte kontaktovat.

 

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 3. 2020

Na základě rozhodnutí zřizovatele obce Postřelmůvek se od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání uzavírá Mateřská škola Postřelmůvek.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vloženo 28. 2. 2020

Vážení rodiče,

dne 6. 5. 2020 se bude konat v době od 10 - 11.30 hod a 13 - 15.30hod 

Zápis dětí do mateřské školy 

na školní rok 2020/2021.

S sebou přineste:

  - rodný list a očkovací průkaz dítěte

  - občanský průkaz zákonného zástupce

  - vyplněnou žádost potvrzenou lékařem

 

Žádost o přijetí dítěte si můžete vyzvednout v MŠ nebo stáhnout zde:

 žádost o přijetí do MŠ 2020 (1).docx (14.06 kB)

 

Těšíme se na vás.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 2. 2020

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Postřelmůvek

kritéria

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. 8. 2018

Seznam věcí do MŠ:

zde ke stažení

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------