Navigace

Obsah

Územní plán obce Postřelmůvek (2006)

Územní plán obce Postřelmůvek - textová část

Územní plán obce Postřelmůvek - regulativy

Vyhodnocení záborů ZPF

1. Širší vztahy

2. Hlavní výkres

3. Výřez hlavního výkresu

4A. Energetika a spoje

4B. Vodní hospodářství

5. Vyhodnocení záborů ZPF, PUPFL

6. Dopravní řešení

8. Plochy pro veřejně prospěšné stavby

 

Územní plán obce Postřelmůvek - změna č. 1 (2012)

Změna č. 1 ÚPO Postřelmůvek - textová část

1. Přehledné schéma dílčích změn

2. Hlavní výkres

3. Hlavní výkres - výřez

5. Výkres záborů ZPF