Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Hlášení obecního rozhlasu

Hlášení dne 13.05. 2020

Myslivecký spolek „Vlčí doly“ upozorňuje občany na dodržování zákazu volně pobíhajících psů v přírodě, kde v současné době probíhá kladení mláďat.

Hlášení dne 08.04. 2020

Eko servis Zábřeh oznamuje občanům, že svoz komunálního odpadu proběhne v náhradním termínu a to ve středu 15. dubna 2020.

Ve středu 15. dubna 2020 bude před OÚ přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Zároveň proběhne sběr nebezpečného odpadu. Prosíme občany, aby se u kontejneru neshlukovali.

ČEZ Distrubuce oznamuje občanům, že dne 16. dubna 2020 bude přerušena dodávka elektřiny v odbě od 7.45 - 16:15 hod.

Hlášení dne 06.04. 2020

Eko servis Zábřeh oznamuje občanům, že svoz komunálního odpadu proběhne v náhradním termínu a to ve středu 15. dubna 2020.

Hlášení dne 25.03. 2020

Vážení spoluobčané, našili jsme další roušky pro Vaši případnou potřebu, zejména dětské. Můžete si vyzvednout zdarma na obecním úřadě, nebo pište, volejte, rádi Vám je doručíme do místa bydliště v obci Postřelmůvek. Děkuji, že roušky, nebo jinou ochranu dýchacích cest nosíte a respektujete tak nejen Usnesení vlády ČR, ale zejména zdraví a život spoluobčanů v naší malé obci, jejichž nezjištná pomoc Vám může být v životě jednou užitečná. Váš starosta

Hlášení dne 18.03. 2020

Usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2020 o přijetí krizového opatření.

Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 a 12:00 hod., a to s vyjímkou osob straších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 v Olomouckém kraji a s tím souvisejícími opatřeními, pro minimalizaci kontaktů mezi osobami v rámci naší obce a zabezpečení funkčnosti úřadu pro krizové řízení, je Obecní úřad Postřelmůvek od dnešního dne 18.03.2020 až do odvolání pro veřejnost uzavřen. V případě potřeby, nebo dotazu prosím kontaktujte obecní úřad nebo starostu telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

 

Hlášení dne 16.03. 2020

Vážení občané obce Postřelmůvek, vzhledem k nastalé situaci šířícího se onemocnění COVID-19 v Olomouckém kraji, vzniklých opatření Vlády ČR a po konzultaci s obsluhou místní prodejny COOP Jednota v Postřelmůvku, je pro případ potřeby možné využít ve větší míře nejen tuto prodejnu, ale také telefonické objednání produktů, zejména pečiva a dalších potravin denní spotřeby na níže uvedeném telefonním čísle prodejny, abyste nemuseli podstupovat rizikové cesty do měst za účelem nákupu základních potravin. U nákupu nad 100,- Kč se upřednostňuje platba kartou. V nejnutnějším případě, zejména pro seniory, a ty, kdo nemají možnost si za pomoci svých rodinných příslušníků potraviny obstarat, je také možné prostřednictvím Obecního úřadu Postřelmůvek využít obecního zaměstnance k doručení objednaných produktů z této prodejny do místa bydliště.

COOP Jednota, 419 Postřelmůvek, Postřelmůvek 4

Pondělí: 7:00-12:00
Úterý: 7:00-12:00/14:00-17:00
Středa: 7:00-12:00
Čtvrtek: 7:00-12:00/14:00-17:00
Pátek: 7:00-12:00/14:00-17:00
Sobota: 7:00-10:30
Neděle: zavřeno

Tel.: 583 416 094

Služby na prodejně: platba kartou, výběr hotovosti na prodejně, platba složenek, dobíjení mobilních telefonů, COOP mobil.

Děkuji všem za dodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních osob nejen při návštěvě výše uvedené prodejny a respektování pravidel stanovených Vládou ČR.

Bc. Stanislav Sitta, starosta obce, mob. 721 614 243

 

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci bude z preventivních důvodů zvýšena chlorace pitné vody na hodnoty blížící se max. povolenému limitu objemu rozpouštěného chloru v pitné vodě. Protože naši odběratelé jsou zvyklí na minimální možné koncentrace, může dojít ke změně chuťových vlastností dodávané vody. Připomínáme, že chlor z pitné vody v otevřeném prostředí rychle vyprchá  a tudíž vodu pro přímou konzumaci je vhodné nechat chvíli odstát.

Opatření je přechodné po dobu nezbytně nutnou, poté bude úroveň chlorace snížena na obvyklou prověřenou hodnotu.

 

Hlášení dne 13.02. 2020

Honební společenstvo Zábřeh zve všechny členy na valnou hromadu, která se uskuteční dnes 13.02.2020 od 16:00 hodin v KD ve Vyšehoří.

Obec Vyšehoří vás srdečně zve na ples, který se uskiteční v sobotu 15.02.2020 od 20:00 hodin v KD. Hraje skupina Triangl.

Topenářský servis s. r. o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět dne 23.02.2020 v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Zájemci se mohou objednat na tel. čísle 608 748 989

Hlášení dne 31.01. 2020

Obec Postřelmůvek oznamuje občanům, že v měsících únor 2020 - červen 2020 bude realizovat ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím zhotovitele MSEM, a.s. obnovu trafostanice, obnovu vysokého napětí a úpravu kabelového vedení nízkého napětí v místě a přilehlém okolí trafostanice DTS SU_0862 ve spodní části intravilánu obce, směr ke Hraničnímu mlýnu, u Hrochů č. p. 1. Prosíme o trpělivost a shovívavost během realizace stavby. V případě, že obec obdrží další informace k průběhu realizace, nebo případné odstávce elektřiny, budou Vám tyto poskytnuty.

V naší obci byly nalezeny hodinky. Majitel se může přihlásit u paní Terezy Chládkové.

Hlášení dne 22.01. 2020

Ve středu 29.01.2020 přijede do naší obce kominík pan Vrabec. Zájemci o jeho služby hlaste se na OÚ.

Hlášení dne 25.11. 2019

Obec Postřelmůvek plánuje pořízení nového územního plánu v souvislosti s vyhlášenou výzvou Ministerstva pro místní rozvoj na podporu územně plánovacích dokumentací obcí 2020.                                                                                                                            Požadavky občanů a majitelů nemovitostí k úpravám územního plánu ve vztahu k jejich pozemkům přijímá starosta obce v termínu do 06.12.2019,12:00hod.

Hlášení dne 19.11. 2019

Hostinec u obra Drásala v Chromči Vás zve na vepřové hody v sobotu 23. listopadu 2019. Otevřeno je od 10.00 hod.  do 22.00 hod. Výrobky prodávají také do přinesených nádob.

Hlášení dne 16.10. 2019

Upozorňujeme občany, že dne 28.10.2019 nebude proveden svoz komunálního odpadu z důvodu státního svátku. Náhradní svoz proběhne v pátek 25.10.2019.

Kdo nemá zaplaceny obecní poplatky, ať tak učiní dnes do 18:00 hodin. Připomínáme, že jejich splatnost vypršela již 30.09.2019

Ve čtvrtek 24.10.2019 přijede do naší obce kominík pan Vrabec. Zájemci o jeho služby hlaste se na OÚ. 

Hlášení dne 09.10. 2019

Kdo nemá zaplaceny obecní poplatky, ať tak učiní dnes do 18:00 hodin. připomínáme, že jejich splatnost skončila již 30.9.2019.

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko vás srdečně zve na I. ročník setkání seniorů, který se koná 10.10. 2019 od 17:00 hodin v Kulturním domě ve Svébohově. Starosta naší obce se této akce zúčastní a nabízí 3 volná místa v autě. Pokud máte o odvoz zájem, kontaktujte přímo starostu na tel. čísle 721 614 243.

Upozorňujeme občany, že dne 28.10.2019 nebude proveden svoz komunálního odpadu z důvodu státního svátku.Náhradní svoz proběhne v pátek 25.10.2019.

Dnem 8.10.2019 jsme začali s obnovou zakoupeného obecního lesa na Homoli.      Prvních 100 buků je již v zemi.Další výsadba je naplánována na sobotu 12.10.2019.Ti z Vás, kteří by společně s námi chtěli pomoci obecní les vysázet, mohou přijít již tuto a každou další sobotu až do vyčerpání zásob sazenic a našich/Vašich sil.Sraz vždy v sobotu v 10:00 hod., za příznivého počasí, pod lípou u "Křížku pod Homolou".

 

Hlášení dne 19.09. 2019

Obec Postřelmůvek zve všechny občany na taneční odpoledne nejen pro seniory, které se uskuteční v sobotu 21.9.2019 od 16:00 hodin v Lidovém domě v Postřelmůvku. K tanci i poslechu vám bude hrát Postřelmovská muzika, která také doprovodí folklorní soubor Markovice Postřelmov. Srdečně zvou zastupitelé obce.

Hlášení dne 04.09. 2019

Připomínáme některým občanům, že u budovy Obecního úřadu je umístěn velkoobjemový kontejner na bioodpad, a tak žádáme, aby nespalovali bramborovou nať i jiný biologický odpad a neznečišťovali tím ovzduší v obci, které obývají i malé děti, senioři a lidé s respiračními onemocněními, kteří jsou těmito zdraví škodlivými splodinami ohrožováni.

Děkujeme

 

Hlášení dne 04.09. 2019

Blíží se termín splatnosti poplatku za stočné a již uplynul termín splatnosti poplatku za odpady a za psa

Obec Postřelmůvek upozorňuje občany na blížící se termín splatnosti poplatku za stočné – poplatek ve výši 1.685,- Kč za osobu a kalendářní rok 2019 je splatný do 30.09.2019. Termín 30. září je stanoven ve Smlouvě na odvádění odpadních vod, článek 3, jako závazný.

 

Obec Postřelmůvek dále upozorňuje ty, kteří doposud neuhradili, na uplynutí termínu splatnosti poplatku za odpady – poplatek ve výši 200,- Kč za osobu a kalendářní rok 2019 byl splatný nejpozději do 31.08.2019. Termín 31. srpna je stanoven v OZV č. 1/2015, článek 5, jako závazný.

 

Obec Postřelmůvek dále upozorňuje ty, kteří doposud neuhradili, na uplynutí termínu splatnosti poplatku za psa – poplatek ve výši 100,- Kč za psa a kalendářní rok 2019 byl splatný nejpozději do 31.08.2019. Termín 31. srpna je stanoven v OZV č. 1/2010, článek 6, jako závazný.

 

O způsobu úhrad více na obecni-urad/platby-a-poplatky/

 

V případě dotazů týkajících se výše uvedených poplatků lze kontaktovat Obec Postřelmůvek na tel. 583 412 250.

 

Děkujeme všem občanům, kteří si plní své platební povinnosti vůči Obci Postřelmůvek řádně a včas.

Hlášení dne 29.08. 2019

Zatupitelstvo Obce Postřelmůvek zve všechny děti na divadelní představení pohádky divadla Václav s názvem "ŠAŠULDA A SLUNÍČKO". Představení se uskuteční v neděli 1. září 2019 od 15:00 hodin v Lidovém domě.

 

Hlášení dne 08.07. 2019

SDH Postřelmůvek zve všechny děti ve věku od 4 - 18 let na zápis mladých hasičů, který se bude konat dne 09.07.2019 v 17:00 hodin v areálu u Skály.

 

Hlášení dne 21.06. 2019

Mudr. Habrnal oznamuje občanům, že 24.6. neordinuje. Zastupuje Mudr. Weinlichová.

 

 

Hlášení dne 19.06. 2019

SDH Postřelmůvek Vás zve v sobotu 22.06. od 14:00 hodin do areálu "U skály" na hasičskou soutěž. Od 18:00 hodin bude následovat sousedské posezení. Hudba Radek Němec.

 

Hlášení dne 15.05. 2019

Obecní úřad Postřelmůvek nabízí občanům:

1m3 měkké palivové dřevo (smrk, borovice) za 400,- Kč

1m3 listnaté palivové dřevo (jasan, akát, olše, javor, bříza) za 800,- Kč

1m3 listnaté dřevo na pořez (jasan, akát) za 1.200,- Kč

Pořadník zájemců bude evidován na obecním úřadě.

Hlášení dne 14.05. 2019

Soukromý pěstitel pan Procházka z Židlochovic přijede zítra 14.05.2019 v 19:30 hodin a bude prodávat:

jahody 49 Kč/kg

brambory konzumní 17 Kč/kg

brambory na sadbu 17 Kč/kg

jablka 17Kč/kg

cibuli 24 Kč/kg

český česnek 140 Kč/kg.

Prodej se uskuteční před obecním úřadem.

 

Hlášení dne 07.05. 2019

Farma Gazda Bohumín bude prodávat: slepičky, káčata, husokáčata, housata, brojlery, selská kuřata - kalimera, krmné směsi, vitamíny a doplňky pro drůbež.

Prodej se uskuteční v úterý 7. května v 9:35 u obchodu.

 

Ředitelka mateřské školy oznamuje občanům, že před obecním úřadem byl přistaven kontejner na papír. Odvezen bude ve čtvrtek 09.05.

 

Hlášení dne 17.04. 2019

Oznamujeme občanům, že od dnešního dne je možné uhradit obecní poplatky:

stočné ve výši 1.685,- Kč/osoba/rok,

odpady ve výši 200,- Kč/osoba/rok,

poplatek za psa 100,- Kč/osoba/rok,

a poplatek za nájem hrobového místa (komu vypršela smlouva).

Hlášení dne 15.04. 2019

Ve středu 17.04.2019 bude chodit kominík p. Vrabec. Zájemci o jeho služby hlaste se na OÚ.

Farma Gazda Bohumín bude prodávat slepice, káčata, husokáčata, housata, brojlery, selská kuřata-kalimera, krmné směsi, vitamíny a doplňky pro drůbež. Prodej se uskuteční v úterý 16.04.2019 u obchodu.

Hlášení dne 03.04. 2019

SDH Postřelmůvek uskuteční dne 04.04.2019 od 17. hodin sběr železného odpadu svozem po obci.

 

Hlášení dne 27.03. 2019

Obec Postřelmůvek Vás srdečne zve na divadelní představení souboru DIVADLO VÁCLAV v neděli 31.03.2019 od 18:00 hodin v Lidovém domě v Postřelmůvku, které Vám představí divadelní hru s názvem "Poslední doutník".

Hlášení dne 26.03. 2019

Firma JUKKA bude prodávat

v úterý 26.března 2019  v čase  15.15 - 15.45 hodin

u Obecního úřadu v obci Postřelmůvek

následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, třešňovišně, oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, lísky, ostružiny,  stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky, růže, rododendrony, azalky,   převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod ,  a jiné. 

Více informací najdete na letácích ve vašich poštovních schránkách.

 

Hlášení dne 25.03. 2019

Firma JUKKA bude prodávat

v úterý 26.března 2019  v čase  15.15 - 15.45 hodin

u Obecního úřadu v obci Postřelmůvek

následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, třešňovišně, oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, lísky, ostružiny,  stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky, růže, rododendrony, azalky,   převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod ,  a jiné. 

Více informací najdete na letácích ve vašich poštovních schránkách.

 

Hlášení dne 20.03. 2019

Upozorňujeme občany, že kontejner na bioodpad byl dnešního dne 20.3.2019 zpřístupněn na tradičním místě za budovou "starého úřadu" a současně žádáme občany, aby zde neukládaly větve ze stromů, pokud nejsou naštěpkovány. Děkujeme.

Hlášení dne 18.02. 2019

Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Šumperk na základě pověření Městského úřadu Zábřeh a Mohelnice pořádá ve dnech 23. a 24. 2. 2019  v kulturním domě ve Vyšehoří, Chovatelskou přehlídku trofejí ulovených v roce 2018. Veřejná prohlídka se uskuteční v sobotu od 8:00 hod. do 18:00 hod. a v neděli  od 8:00 do 12:00 hodin. Připraveno je občerstvení a myslivecké speciality. Na Vaši návštěvu se těší myslivci.

Oznamujeme občanům, že společnost MDP GEO s.r.o. bude v následujících dvou týdnech provádět na území naší obce vytyčení podzemního vedení elektrického vedení nízkého napětí a následně bude provádět geodetické zaměřování. Zpřesňování polohy nízkého napětí probíhá pod záštitou společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

 

Hlášení dne 13.02. 2019

Honební společenstvo Zábřeh Vás zve na valnou hromadu, která se koná ve čtvrtek 14.února od 16:00 hodin v kulturním domě ve Vyšehoří.

Hostinec u obra Drásala v Chromči Vás  zve na vepřové hody, které se uskuteční v sobotu 16. února od 10:00 - 22:00 hodin. 

 

Hlášení dne 30.01. 2019

Prosíme spoluobčany o pomoc při hledání zaběhnutého psa.Jedná se o středně velkého knírače, stáří 5 let, slyšící na jméno Hak. Informace o jeho pohybu sdělte prosím, na OÚ tel. 583 412 250.

Dne 30.1.2019 dr. Habrnal neordinuje.

 

Hlášení dne 18.01. 2019

Ve středu 23.01. přijede do naší obec kominík. Zájemci o jeho služby hlaste se na OÚ.

 

Hlášení dne 09.01. 2019

V sobotu 12.1.2019 proběhne v naší obci Tří králová sbírka. Paní Kozáková prosí majitele psů, aby zabránily jejich volnému pobíhání po dvoře.

Hlášení dne 10.12. 2018

Eko servis Zábřeh s. r. o., oznamuje občanům, že 24.12. neproběhne svoz komunálního odpadu, protože je státní svátek. Náhradní svoz proběhne už 20.12. 

 

Hlášení dne 10.12. 2018

Eko servis Zábřeh s. r. o., oznamuje občanům, že 24.12. neproběhne svoz komunálního odpadu, protože je státní svátek. Náhradní svoz proběhne už 20.12. 

Kdo nemá zaplaceny obecní poplatky za rok 2018, ať tak učiní dnes do 18. hodin.

 

Hlášení dne 8.11. 2018

TJ Sokol Postřelmůvek Vás srdečně zve na Lampionový průvod, který se uskuteční dne 9.11.2018 od 16:30 hod. Sraz na konci cyklostezky. Zároveň upozorňujeme občany, že bude v době od 16:30 do 17:30 hodin vypnuto veřejné osvětlení.

 

Hlášení dne 31.10. 2018

V neděli 4.11.2018 od 15:00 hodin se na místním hřbitově uskuteční vzpomínka na zemřelé občany.

Bludovská a.s. upozorňuje občany, že v pondělí 5.11.2018 bude poslední den, kdy bude probíhat  prodej objednaných brambor a prodej obilí.  Poslední prodej bude  probíhat od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin na váze Bludov u Pneuservisu Matěj.

 

 

 

Hlášení dne 16.10. 2018

V pondělí 22.10. přijede do naší obec kominík. Zájemci o jeho služby hlaste se na OÚ.

Kdo nemá zaplaceny obecní poplatky, ať tak učiní nejpozději zítra 17.10. do 18:00 hodin.

 

Hlášení dne 03.10. 2018

Kluturní komise Obecního úřadu Rovensko pořádá zájezd "POCHOD SLOVÁCKÝMI VINOHRADY" v sobotu 6. října 2018. Odjezd na start pochodu je z Rybníčku v 7:00 hodin. Zájemci o zájezd se mohou hlásit na OÚ v Rovensku. Doprava zdarma.

Kdo nemá zaplaceny obecní poplatky, ať tak učiní neprodleně dnes do 17:00 hodin

 

 

Hlášení dne 01.10. 2018

Zítra 02.10. nepůjde v celé obci od 11:00 do 14:30 hodin elektrika.

Ve středu 03.10. bude přistaven před OÚ kontejner na velkoobjemový odpad. Zároveň proběhne sběr nebezpečného odpadu.

Kdo nemá zaplaceny obecní poplatky, ať tak učiní neprodleně dnes do 18:00 hodin

 

Hlášení dne 17.09. 2018

T-mobile v naši obci spustil nový Vysokorychlostní Pevný Internet. Je zde vysoká kvalita a stabilita signálu. Naši obec má v kompetenci obchodní zástupce T-mobile, který vás se vším seznámí a poradí,k terý vám navíc uplatní cenové zvýhodnění na dané služby. Pro naši obec je tímto zástupcem Aneta Handlová 775076215. 

 

V době od 8.10. 2018 bude přistaven před Mateřskou školu kontejner na papír. Svázaný papír můžete již teď nosit do MŠ. Výtěžek bude použit na nákup hraček pro děti.

 

Oznamujeme občanům, že ve středu 3.10.2018 bude přistavěn před OÚ kontejner na velkoobjemový odpad. Zároveň proběhne svoz nebezpečného odpadu.

 

Kdo nemá zaplaceny obecní poplatky, ať tak učiní dnes do 18. hodin.

 

 

Hlášení dne 14.09. 2018

Dr. Habrnal z Postřelmova oznamuje občanům, že v pondělí 17.09. a 24.09. neordinuje.

 

Hlášení dne 20.08. 2018

Od 21.8. bude zahájen výkup padaných jablek. Výkupní dny jsou pondělí, úterý, pátek a sobota od 16-18 hodin.Výkupní cena je 1,50 Kč/kg. Výkup bude probáhat u pana Radka Dvořáka.

Kdo nemá zaplaceny obecní poplatky, může tak učinit dnes do 18. hodin.

 

Hlášení dne 15.08. 2018

Kdo nemá zaplaceny obecní poplatky, může tak učinit dnes do 18. hodin.

 

Hlášení dne 20.06. 2018 a 02.07.2018

Dne 05.07.2018 je státní svátek a proto nebude proveden svoz plastů v naší obci. Náhradní termín bude ve středu 04.07.2018.

 

Hlášení dne 09.04. 2018

Na základě připomínek některých občanů upozorňuji majitele psů, aby zabránili jejich volnému pobíhání po vesnici a tím nekontrolovanému znečišťování veřejného prostranství. Navíc mohou pokousat  děti i dospělé nebo způsobit havárii na silnici, čímž se majitelé stávají trestně odpovědní se všemi z toho plynoucími důsledky. Toto nařízení podrobně upravuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o pohybu psů na veřejném prostranství.

Kdo má zájem pracovat v obci na dohodu o provedení práce a podílet se tak na veřejně prospěšných pracích, nechť se hlásí u starosty obce, který vám poskytne bližší informace. Jedná se především o muže s řidičským průkazem skupiny B, možno i důchodce nebo nezaměstnaný.

Kontejner na velkoobjemový a nebezpečný odpad bude přistaven 25.04.2018 před OÚ. Kontejner na BIo odpad v průběhu měsíce dubna. Včas budete upozorněni.

V pátek 13.04.2018 bude  v naší obci chodit kominík. Zájemci o jeho služby  hlaste se na OÚ.

 

 

Hlášení dne 21.03. 2018

Od 23.03. do 29.03.bude před OÚ přistaven kontejner na papír.

EKO servis Zábřeh s. r. o. oznamuje občanům, že dne 02.04. nebude prováděn svoz odpadu. Náhradní svoz proběhne 03.04.

 

 

Hlášení dne 21.02. 2018

Myslivecký spolek "VLČÍ DOLY" Zábřeh, pořádá ve dnech 24. a 25. 02. 2018 v kulturním domě ve Vyšehoří, chovatelskou přehlídku trofejí ulovených v roce 2017.

 

Hlášení dne 25.01. 2018

Od 28.01.2018 začnou platit nové změny jízdních řádech autobusů. Proto so raději překontrolujte odjezdy autobusů Všechny změny naleznete www.KIDSOK.cz.

 

V pondělí 29.01. 2018 bude v naší obci chodit kominík p. Vrabec. Zájemci o jeho služby se nahlaste na OÚ.

 

Upozorňujeme občany, že v pátek 26.01.2018 od 14.00-22.00 hodin a v sobotu 27.01.2018 od 8.00 - 14.00 hodin prtoběhne II. kolo volby prezidenta ČR. Hlasovací lístky obdrží každý volič ve volební místnosti.

 

Hlášení dne 10.01. 2018

V sobotu 13.1.2018 proběhne v naší obci Tří králová sbírka. Paní Kozáková prosí majitele psů, aby zabránily jejich volnému pobíhání po dvoře.

 

Hlášení dne 19.12. 2017

Odvoz komunálního odpadu proběhne v pondělí 25.12. 2017 podle harmonogramu.

 

Hlášení dne 01.11. 2017

Zítra od 15.00 hodin se uskuteční Mše svatá v místní kapli a poté proběhne vzpomínka na místním hřbitově.

Připomínáme občanům, že zítra proběhne svoz plastů a nápojových kartonů.

Kdo nemá zaplaceny obecní poplatky, ať tak učiní dnes do 18.00 hodin.

 

Hlášení dne 09.10. 2017

Kdo nemá zaplaceny obecní poplatky, může tak učinit dnes do 18.00 hodin, nejpozději však do 31.10.2017.

Ve středu 11.10. 2017 přijede do naší obce kominík. Zájemci o jeho služby, hlaste se na OÚ.

Ve středu 18.10.2017 bude před OÚ přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Zároveň proběhne sběr nebezpečného odpadu.

 

 

Hlášení dne 20.09. 2017

Dnes ve 12.00 hodin přijede před OÚ soukromý prodejce a bude prodávat vepřové maso a uzenářské výrobky.

 

Hlášení dne 06.09. 2017

Dnes ve 12.00 hodin přijede před OÚ soukromý prodejce a bude prodávat vepřové maso a uzenářské výrobky.

 

Hlášení dne 30.08. 2017

TJ Sokol Postřelmůvek, z. s. Vás zve na Ukončení prázdnin v neděli 03.09.2017 od 15.00-18.00 hodin v areálu pod skálou.

Kdo nemá zaplaceny obecní poplatky, může tak učinit dnes do 19.00 hodin.

 

Hlášení dne 23.08. 2017

Český rozhlas Olomouc přijede do naší obce ve čtvrtek 24.08. 2017 s pořadem Křížem krajem. Přijďte si zasoutěžit o 16 půllitrů piva Holba před Obecní úřad.

Zastupitelé a zaměstnanci obce Vyšehoří vás srdečně zve na Rozloučení s létem, které se uskuteční v sobotu 26.08.2017 od 15.00 hodin na hřišti ve Vyšehoří. Program-myslivecká stezka pro děti, od 18.00 hodin živá hudba, občerstvení zajištěno.

Dnes od 13.20 - 13.30 hodin přijede před OÚ prodejna s vepřovým masem a uzenářskými výrobky.

Upozorňujeme občany, že se blíží splatnost obecních poplatků.

Hlášení dne 07.08. 2017

Z důvodu opravy hydrantu, nepoteče zítra 08.08.2017 voda v době mezi 9-11 hod. Voda nepoteče v části obce od obchodu směrem k Vyšehoří.

 

Hlášení dne 17.07. 2017

SDH Postřelmůvek Vás srdečně zve na slavnostní odpoledne, konané u příležitosti 120 let od založení sboru, v sobotu 22.07.2017 od 13.30 hodin.

Ve středu 19.07.2017 bude pobočka České pošty v Zábřeze uzavřena od 8.00-13.30 hodin. Důvodem uzavření je odstávka datové sítě.

 

Hlášení dne 28.06. 2017

Sbor dobrovolných hasičů Postřelmůvek si Vás dovoluje pozvat na pohárovou soutěž zařazenou do seriálu Velké ceny, již tuto sobotu 1.7. od 13 hod. v areálu U skály. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou hasiči. 

EKO servis, s. r. o. Zábřeh oznamuje občanům, že svoz plastů proběhne podle původního plánu 6.7.2017. 

 

Hlášení dne 19.06. 2017

SDH Postřelmůvek uskuteční dne 21.6.2017 od 18. hodin sběr železného odpadu svozem po obci.

Společnost WERRA SKIN s.r.o. oznamuje, že v úterý 20.6.2017  uskuteční prodej nosných kuřic, prodej krmiv a výkup králičích kožek. Výkup a prodej uskuteční v 12.40 hod. před prodejnou COOP.

 

Hlášení dne 14.06. 2017

EKO servis, s. r. o. Zábřeh oznamuje občanům, že svoz plastů proběhne podle původního plánu 6.7.2017. 

 

Hlášení dne 05.05. 2017

Oznamujeme občanům, že od 9.5. - 19.5. 2017 bude ve Vyšehoří plánovaná úplná uzavírka silnice. Autobusy budou jezdit podle jízdního řádu, ale počítejte se spožděním a delší dojízdnou dobou. Objížďka povede přes Postřelmov v obou směrech a autobusy se budou v naší obci otáčet. 

 

Hlášení dne 26.04. 2017

EKO servis, s.r.o. Zábřeh oznamuje, že svoz komunálního odpadu proběhne ve čtvrtek 27.4.2017, místo plánovaného svozu 1.5.2017 (Státní svátek).

 

Hlášení dne 12.04. 2017

EKO servis, s.r.o. Zábřeh oznamuje, že svoz komunálního odpadu proběhne v pátek (státní svátek) 14.4.2017, místo plánovaného svozu 17.4.2017 (Velikonoční pondělí).

 

Hlášení dne 03.04. 2017

Dne 4.4. 2017 se bude konat od 16-18 hodin Velikonoční dílna v místní sokolovně. Cena za osobu je 50,- Kč. V prostorách sokolovny bude přítomna i paní, která prodává výrobky z proutí a ovčího rouna. Vítáni jsou všichni, kteří si chtějí vyrobit velikonoční dekoraci.

EKO servis, s.r.o. Zábřeh oznamuje, že svoz komunálního odpadu proběhne v pátek (státní svátek) 14.4.2017, místo plánovaného svozu 17.4.2017 (Velikonoční pondělí).

U obecního úřadu je přistaven kontejner na bioodpad.

Ve středu 19.4.2017 bude před OÚ přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Zároveň proběhne sběr nebezpečného odpadu.

 

Hlášení dne 27.03. 2017

Ve středu 19.4.2017 bude před OÚ přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Zároveň proběhne sběr nebezpečného odpadu.

ČEZ Distribuce, a.s.oznamuje občanům, že dne 24.4.2017 od 8. do 18. hodin bude přerušena dodávka el. energie v celé obci.

Firma JUKKA bude prodávat v úterý 28.3.2017 od 15.15 do 15.45 hodin následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně, hrušně, nektarinky, meruňky, broskve, švetky, ryngle, blumy, třešně, višně, třešňovišně, oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, lísky, ostružiny, stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky, růže, rododendrony, azalky, převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod apod.

 

Hlášení dne 08.03. 2017

SDH Postřelmůvek pořádá v neděli 17.3.2017 od 14. hodin v Lidovém domě v Postřelmůvku Dětský maškarní karneval. Je pro vás připraveno zábavné odpoledne plné her, tance, překvapení a odměn.

Hostinec u obra Drásala v Chromči vás zve na vepřové hody, které se uskuteční ve dnech 17. a 18. března 2017.

 

Hlášení dne 07.02. 2017

Ve čtvrtek 9.2.2017 od 16 hodin se koná, v Kulturním domě ve Vyšehoří, valná hromada Honebního společenstva Zábřeh.

Ve čtvrtek 9.2.2017 přijede do naší obce kominík. Zájemci hlaste se na OÚ.

Kdo nemá zaplaceny poplatky za rok 2016, ať tak učiní dnes do 18 hodin.

 

Hlášení dne 11.01. 2017

V sobotu 14. ledna 2017 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka.

V sobotu 28. ledna 2017 bude od 16 - 18 hodin otevřena knihovna, která byla přestěhována do budovy starého OÚ.

 

Hlášení dne 20.12. 2016

Svoz komunálního odpadu proběhne 26.12.2016 podle plánu.

Z důvodu čerpání dovolené, bude OÚ ve dnech 22.12.2016 - 3. 1. 2017 uzavřen.

 

Hlášení dne 30.11. 2016

SDH Postřelmůvek pořádá v sobotu 3.12.2016 od 21 hodin tradiční Mikulášskou zábavu. Hraje MELODIC ROCK a UPSIDE DOWN.

Výrobce pracovních oděvů nabízí doprodej skladových zásob za cenu materiálu. při nákupu nad 500 Kč je flaušová šála zdarma.Prodej se uskuteční ihned po vyflášení a potrvá asi 45 minut.

 

Hlášení dne 31.10. 2016

Ve středu 2. 11. 2016 od 16. hodin proběhne, na místním hřbitově za účasti faráře, uctění Památky zesnulých.

Upozorňujeme občany, že bude opět přistaven kontejner na bioodpad a padané listí.

Vyzýváme občany, kteří nemají zaplaceny obecní poplatky, aby tak učinili dnes do 18. hodin.

 

Hlášení dne 26.10. 2016

Upozorňujeme občany, že stále platí vyhláška o zákazu volného pobíhání psů po obci. Porušením této vyhlášky, se majitelé psů vystavují vysokým pokutám.

Vyzýváme občany, aby v následujícím období uklízeli padající listí ze stromů podél obecních komunikací.

Kdo nemá zaplaceny obecní poplatky, může tak učinit dnes do 18 hodin.

 

Hlášení dne 12.10. 2016 

Hostinec u obra Drásala v Chromči vás zve na zvěřinové hody, které se uskuteční ve dnech 14. a 15. října 2016. Jsou pro vás připraveny zvěřinové speciality a jídlo podávají i do přinesených nádob.

V pondělí 17. října 2016 bude před OÚ přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Zároveň proběhne sběr nebezpečného odpadu.

Kdo nemá zaplaceny obecní poplatky, může tak učinit dnes do 19. hodin.

 

Hlášení dne 31. 08. 2016 

TJ Sokol Postřelmůvek a SDH Postřelmůvek pořádají netradiční ukončení prázdnin , které se uskuteční v sobotu 3. 9. 2016 v 15. hodin v areálu "U skály", s názvem " Kdo si co donese, to si opeče". Srdečně zvou pořadatelé.

ČEZ DISTRIBUCE a. s. oznamuje občanům, že dne 16. 9. 2016 od 8-15 hodin bude přerušena dodávka el. energie v dolní části obce.

 

Hlášení dne 15. 08. 2016 

Částečná omezení budou na silnici II/369 v celém úseku intravilánu obce Vyšehoří v době od 17.08.2016 do 31.10.2016 stavebními pracemi vodního díla „Vyšehoří – splašková kanalizace“. Zhotovitel MODOS spol. s r.o.

 

Hlášení dne 10. 08. 2016 

Sbor dobrovolných hasičů Postřelmůvek Vás zve na hasičskou soutěž, která se koná již tuto sobotu 13. srpna 2016 od 10 hod. v areálu U Skály.
Připraveno bohaté občerstvení. Od 15 hod bude hrát k tanci i poslechu živá hudba - Radek Němec. Zvou pořadatelé.

Bludovská a.s. oznamuje občanům, že na středisku Třemešek – Dolní Studénky  stále probíhá prodej  ročních slepic za cenu 15,- Kč za kus včetně DPH. Ukončení prodeje 24.8.2016

Prodej  probíhá v pracovní dny od 8.00 – 15.00 hod.

Další informace na tel 583214654 

 

 

 

Hlášení dne 05. 08. 2016 

Dnes, při venčení, se zaběhl hnědý jezevčík. Pokud ho někdo spatří v naší obci, volejte, prosím, na tel. číslo majitele psa 737 152 240. Děkuje pan Ladislav Jedelský z Rovenska.

Hlášení dne 15. 06. 2016 

Každou sobotu bude probíhat před OÚ od 7,30-9,30 hodin prodej uzenin od pana Klimeše z Bušína.

Firma Ovexim Kroměříž, renomovaná firma v oblasti výkupu ovoce hledá  sezoního výkupce ovoce. Pracovní poměr formou dohody o provedení práce, práce je vhodná i pro důchodce.  Podrobné informace na č. 606769900.

 

Hlášení dne 13. 06. 2016 

Firma Ovexim Kroměříž, renomovaná firma v oblasti výkupu ovoce hledá  sezoního výkupce ovoce. Pracovní poměr formou dohody o provedení práce, práce je vhodná i pro důchodce.  Podrobné informace na č. 606769900.

Hlášení dne 09. 06. 2016 

Zahradnictví LANEZ Postřelmov oznamuje, že bude zítra 10. června od 12:00 do 13:00 hodin  u Obecního úřadu prodávat za výprodejní ceny letničky, balkonové květiny, přísadu rajčat a paprik.

 

Hlášení dne 23. 05. 2016

SDH Postřelmůvek uskuteční dne 24. 05. 2016 od 17 hodin sběr železného odpadu. Sběr bude probíhat svozem po obci.

 

Hlášení dne 04. 05. 2016

Ve středu 11.05. 2016 přijede do naší obce kominík pan Vrabec. Zájemci o jeho služby se mohou hlásit na OÚ spolu se svým tel. číslem.

Od 11. 05. 2016 se začne vybírat poplatek za odvádění a čištění odpadních vod, který byl stanoven na 1.300 Kč za rok a obyvatele. Platbu je možné provést v pokladně OÚ nebo bezhotovostním převodem. Pokyny k platbě jsou na internetových stránkách obce Postřelmůvek  obecni-urad/platby-a-poplatky/ nebo na OÚ.

 

Hlášení dne 19. 04. 2016

Zítra, to je ve středu 20. dubna od 8.45 do 9.15 hod. bude zahradnictví Postřelmov u OÚ prodávat zeleninové přísady jako salát, květák, zelí, v ceně za 1 Kč/ks.

Vyzýváme vlastníky nemovitostí, kteří ještě nepodepsali smlouvu o připojení na obecní kanalizaci, ať tak učiní co nejdříve v úřední hodiny na OÚ.

Prosíme občany a pamětníky, kteří mají ve svých soukromých archívech staré fotografie, dokumenty a podobně od roku 1997 i starší, které by měly být zaznamenány v obecní kronice, ať je přinesou na OÚ, kde budou oskenovány a ihned vráceny majitelům.

Občané, kteří ižívají obecní pozemky, dostavte se na OÚ, kde s vámi bude uzavřena smlouva o dočasném užívání pozemku. Pozemek je třeba vyznačit na kopii katastrální mapy s uvedenou plochou v m2.

 

Hlášení dne 18. 04. 2016

Hostinec u obra Drásala v Chromči, vás zve na zvěřinové hody, které se uskuteční 22. a 23. 4. 2016. Jsou pro vás připraveny jelení, srnčí a kančí speciality.

Vyzýváme vlastníky nemovitostí k podpisu smlouvy o připojení na obecní kanalizaci, dnes do 19 hodin.

 

Hlášení dne 06. 04. 2016

Vyzýváme vlastníky nemovotostí k podpisu smlouvy o připojení na obecní kanalizaci. Smlouvy jsou připraveny na OÚ vždy v úřední hodiny, dneškem počínaje.

Oznamujeme občanům, že opět mají možnost využívat kontejnér na bioodpad.  Je přistaven u starého OÚ.

Vyzýváme obyvatele, kteří využívají či používají obecní pozemky a nemají s obcí sepsanou nájemní smlouvu, ať se přihlásí na OÚ. 

 

Hlášení dne 31. 03. 2016

V pondělí 4.4.2016 bude před OÚ přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Zároveň bude probíhat sběr nebezpečného odpadu.

 

Hlášení dne 09. 03. 2016

Hostinec u obra Drásala v Chromči vás zve na vepřové hody, které se uskuteční dne 11. a 12. 3. 2016

Družstevní výbor Jednoty Postřelmůvek zve členy na členskou  schůzi, která se koná v pátek 11. 3. 2016 v 17,30 hodin hostinci POD HOMOLOU.

SDH Postřelmůvek vás srdečně zve na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se uskuteční v neděli 13. 03. 2016 od 14.00 hodin v Lidovém domě v Postřelmůvku.

 

Hlášení dne 02. 03. 2016

Hostinec POD HOMOLOU pořádá v sobotu 5.3.2016 od 15 hodin v Lidovém domě ,za účasti OU Postřelmůvek a TJ Orel Postřelmůvek, MDŽ. K poslechu hraje hudba ALBATROS. Od 20 hodin bude navazovat RETRO diskotéka.

 

Hlášení dne 02. 03. 2016

ŠPVS Šumperk oznamuje občanům, že zítra v době od 8-12 hodin nepoteče voda.

Připomínáme občanům, že zítra proběhne svoz plastů a nápojových kartonů.

 

Hlášení dne 24. 02. 2016

Myslivecký spolek "VLČÍ DOLY" Zábřeh pořádá ve dnech 27. a 28.  02. 2016 v kulturním domě ve Vyšehoří chovatelskou přehlídku trofejí ulovených v roce 2015.

Doba přehlídky je v sobotu 8.00-18.00 hod. a v neděli od 8.00 - 12.00 hod.

Připraveno občerstvení a myslivecké speciality. Na vaši návštěvu se těší myslivci.

 

Hlášení dne 10. 02. 2016

Honební společenství Zábřeh zve všechny členy na valnou hromadu, která se uskuteční 11.2.2016 od 16 hodin v kulturním domě ve Vyšehoří.

Kominík pan Vrabec přijede do naší obce ve středu 17.2.2016. Zájemci o jeho služby, hlaste se, spolu s telefonním číslem, na OÚ. 

 

Hlášení dne 18. 01. 2016

Bludovská a.s. oznamuje, že ve středu 20.1.2016 zahajuje výplatu nájemného za pozemky za rok 2015

Výplata bude probíhat každou středu do konce března v době od 13.00 – 16.00 hodin v pokladně Bludovské a.s. 

 

Hlášení dne 18. 11. 2015

Hostinec u obra Drásala v Chromči vás srdečně zve na vepřové hody, které se uskuteční ve dnech 20. 11. 2015 - 21. 11. 2015.

 

Hlášení dne 4. 11. 2015

Oznamuje občanům, že během tohoto týdne bude opět přistaven kontejner na bioodpad.

Upozorňujeme občany, aby byli obezřetní a dávali dobrý pozor, koho pouští na svůj pozemek. Opět se stal v naší obci případ, kdy podvodníci navštívili občana naší obce, vylákali ho ven a druhý z nich se snažil vykrást byt. 

 

Hlášení dne 2. 11. 2015

Oznamujeme občanůmn, že kontejner na bioodpad je odvezen a další dovoz kontejneru bude včas upřesněn.

Do naší obce přijede 12. listopadu kominík pan Vrabec. Bude provádět čištění a revize komínů za 350 Kč. Zájemci hlaste se na OÚ spolu se svým tel. číslem.

Kdo ještě neodevzdal čestné prohlášení o napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci v obci Postřelmůvek, ať tak učiní nejpozději do konce tohoto týdne.

 

Hlášení dne 14. 10. 2015

Výzýváme občany, kteří mají zájem o odkoupení dřeva z majetku obce, aby se hlásili na OÚ. Bližší informace podá starosta.

Připomínáme občanům, že právě probíhá u OÚ sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Hostinec u obra Drásala v Chromči vás zve na zvěřinové hody, které se uskuteční ve dnech 23. - 24. 10. 2015. Jsou pro vás připraveny jelení, srnčí a kančí speciality.

Hlášení dne 12. 10. 2015

Výzýváme občany, kteří mají zájem o odkoupení dřeva z majetku obce, aby se hlásili na OÚ. Bližší informace podá starosta.

Ve středu 14. 10. 2015 bude před OÚ přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Zároveň proběhne sběr nebezpečného odpadu.

Hlášení dne 17. 08. 2015

Kdo nemá zaplaceny obecní poplatky, může tak učinit dnes do 18. hodin, nejpozději však do 31. srpna 2015.

Upozorňujeme nepřízpusobivé občany naší obce, aby fekálie nevypouštěli do potoka.

 

Hlášení dne 12. 08. 2015

Vyzýváme majitele psů, aby si je dostatečně zabezpečili proti volnému pobíhání po obci. Nejen, že ohrožují provoz na pozemních komunikacích, kde mohou způsobit dopravní nehodu, ale ve velké míře znečišťují chodníky a jejich okolí. Pokud venčíte psa-uklízejte si po něm a to v celém katastru obce. Nerespektováním se vystavujete postihu placení pokuty dle platné obecně závazné vyhlášky.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje přísně zakazuje rozdělávání otevřeného ohně a pálení čehokoliv

SDH Postřelmůvek vás srdečně zve na sporotovní odpoledne pro děti, které se uskuteční dne 15. srpna 2015 od 15. 00 hodin v areálu U skály. Pro děti budou připraveny soutěže a hry.K večeru bude hrát k poslechu i k tanci pan Radek Němec. Občerstvení zajištěno.

Kdo nemá zaplaceny obecní poplatky, může tak učinit dnes do 18. hodin, nejpozději však do 31. srpna 2015.

 

 

 

Hlášení dne 19. 07. 2015

Od příštího týdne, tj.od 13. července 2015, zahájí firma LB 2000 výstavbu soukromých přípojek splaškové kanalizace.

Ještě jednou upozorňujeme občany, že je třeba mít před připojením vyprázdněné žumpy, jímky a septiky.

Vyvezení septiků si každý zajistí sám.

Bude-li někdo chtít využít služeb firmy, která vyváží septiky, může si je objednat na tel. čísle 776 686 049.

Nabídka této firmy je vyvěšena na obvyklých místech a na OÚ a cena se pohybuje od 550 Kč. 

Vyzýváme majitele psů, aby si je dostatečně zabezpečili proti volnému pobíhání po obci. Nejen, že ohrožují provoz na pozemních komunikacích, kde mohou způsobit dopravní nehodu, ale ve velké míře znečišťují chodníky a jejich okolí. Pokud venčíte psa-uklízejte si po něm a to v celém katastru obce. Nerespektováním se vystavujete postihu placení pokuty dle platné obecně závazné vyhlášky.

Upozorňujeme občany, kteří mají odstavená svoje osobní nebo nákladní vozidla na obecních komunikacích, že je parkují v obytné zóně, kde je parkování zakázano. Vystavují se tak postihu za nepovolené parkování a následné pokuty od Policie ČR.

Hlášení dne 27. 05. 2015

SDH Postřelmůvek uskuteční SBĚR ŽELEZNÉHO ODPADU
ve čtvrtek 28. května 2015 od 17 hod.
Sběr bude probíhat svozem po obci

Hlášení dne 6.5. 2015

MVDr. Jiří Kamler bude očkovat psy proti vzteklině 14. května 2015 od 16.45-17.00 hodin před OÚ.

Zítra proběhne svoz plastů a nápojových kartonů.

 

Hlášení dne 20.4. 2015

Ve středu 22.4.2015 bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad, zároveň bude probíhat sběr nebezpečného odpadu.

 

Hostinec u obra Drásala v Chromči vás zve na zvěřinové hody, které se uskuteční ve dnech 24.4. a 25.4. 2015. Jsou pro vás připraveny jelení, srnčí a kančí speciality.

 

Uhlené sklady Zábřeh vyhlašují jarní slevy na dodávku uhlí.Sleva platí do 31.5.2015

hnědý ořech 2            289 Kč/q

hnědý ořech 1            339 Kč/q

hnědá kostka             359 Kč/q 

hnědouhelné brikety  505 Kč/q

Také nově nabízí možnost skládání uhlí pásem až do sklepa.

583 213 310, 583 411 589

 

Hlášení dne 18. 2. 2015

Myslivecké sdružení VLČÍ DOLY Zábřeh, pořádá ve dnech 21. - 22. 2. 2015 chovatelskou přehlídku trofejí. Otevřeno: v sobotu 8-18hodin a v neděli od 8-12 hodin. Je připraveno občerstvení a myslivecké speciality.

 

25.2.2015 přijede do naší obce kominík p. Vrabec. Bude provádět čištění a revize komínů-cena 350 Kč. Zájemci o jeho služby hlaste se na OÚ.

 

Hlášení dne 17. 12. 2014

Svoz plastů a nápojových kartonů bude v pátek 2. 1. 2014

 

Hlášení dne 24. 11. 2014

26.11.2014 přijede do naší obce kominík pan Vrabec.Zájemci o jeho služby hlaste se na OÚ.

 

Hostinec u obra Drásala v Chromči vás zve na vepřové hody, které se uskuteční 28.11. a 29.11.2014.

 

Hlášení dne 19. 11. 2014

V pondělí 24. 11. přijedou do naší obce pracovnice z MÚ Zábřeh a budou na OÚ v době od 9.45 - 10. 15 hodin poskytovat informace v problematice základního a specializovaného sociálního poradenství.

 

Hlášení dne 12.11.2014

Oznamujeme občanům, že svoz popelnic bude již v pátek 14. 11. V pondělí je státní svátek.

 

 

Hlášení dne 05. 11. 2014

Dne 6.11.2014 v 16.00 hodin se koná na místním hřbitově vzpomínka na naše zemřelé.

Drůbežárna Prace bude ve středu 12.11. ve 12.30 hodin u OÚ prodávat:kuřice, slepice, jateční kačeny , krmivo pro drůbež a králíky a dále pak vykupovat králičí kůže.

Mudr. Anna Peková nebude ve dnech 11.11. - 14. 11. 2014 a ve dnech 22.12. - 23. 12. ordinovat. V akutních případech zastupuje Mudr. Hana Vrbecká

 

 

Hlášení dne 20. 10. 2014

Ve středu 22. 10. 2014 bude před OÚ přistaven kontejner na velkoobjemový odpad, zároveň proběhne sběr nebezpečného odpadu.

Hostinec u obra Drásala v Chromči vás zve na zvěřinové hody, které se uskuteční ve dnech 24. 10. - 25. 10. 2014.Budou pro vás připraveny jelení, srnčí a kančí speciality. Otevřeno v pátek 24. 10. od 15: 00 do 22:00 a v sobotu 25. 10.  od 10:00 do 17:00 hodin

 

Hlášení dne 8. 10. 2014

V současné době se zhotovují přípojky k rodinným domům na veřejných částí.

Žádáme občany, aby si  označili dřevěným kolíkem místo revizní šachty a její hloubku. Bližší informace na OÚ nebo kontaktujte se přímo s výkopovými pracovníky.

 

 

Hlášení dne 17. 09. 2014

Oznamujeme občanům, že od 23.09. 2014- 07. 10. 2014 bude uzavřena silnice v obci, od křižovatky u pana Vysoudila směrem k Vyšehoří, kromě autobusové věřejné dopravy.

 

Kdo nemá zaplaceny obecní poplatky, ať tak učiní dnes do 18. hodin.Splatné byly již 31. 08. 2014.

 

Hlášení dne 08. 09. 2014

 

Bludovská a.s. oznamuje, že  ve středu  10.září. 2014 zahajuje  výdej nájemného v naturální podobě a prodej obilí.  Prodej a výdej bude probíhat na váze Bludov u Pneuservisu Matěj každou středu do odvolání od 8.00 – 12.00 hod a od 13.00 – 17.00 hod. Cena za 1q pšenice je 500,- Kč, ječmene 460,- Kč a ovsa 420,- Kč. Ceny jsou včetně DPH. Pytle vlastní nebo možnost zakoupení přímo na váze.

Dále Bludovská a.s. oznamuje, že přijímá objednávky na brambory v prodejně potravin Bludovaské a.s.nebo na tel. 583238870

Bludovská a.s. Vás zve na dožínkové posezení v pátek 12.září 2014 od 15.00 hod do Restaurace Bludovská a.s. Program: prohlídka vystavené zemědělské techniky a vystoupení folklorní skupiny Markovička. Občerstvení zajištěno.

 

V pondělí 08. 09. 2014 byla nově otevřená prodejna potravin-večerka v Postřelmove.Budova zdravého spaní. První 2 dny obdrží každý kupující malý dárek.

 

Kdo nemá zaplaceny obecní poplatky, ať tak učiní dnes do 18. hodin.

 

Akademie J. A. Komenského pořádá od 22.09.-26. 09. týdenní kurz s výukou na osobním počítači. Tento kurz je zdarma v Šumperku. Přihlášky k vyzvednutí na OÚ Postřelmůvek. 

 

 

 

           

        

Hlášení dne 20. 08. 2014

Kdo nemá zaplaceny obecní poplatky, může tak učinit dnes do 18. hodin, nejpozději však do 31. 8. 2014

Dne 04. 09. 2014 bude v době od 8.00 hodin  do 14. 00 hodin přerušena dodávka el. energie po celé obci.